Tabeller med låste rader

Informasjon om hvorvidt en rad er låst for innsettinger eller endringer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tabeller med låste rader Ubegrenset tekst
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TabFlB Navnet på databasefeltet.
Nummer 16398  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.