Sesjonstype

Sesjonstypen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Normal
1 - EDI
Dette feltet viser om sesjonen er en EDI-sesjon (elektronisk faktura).
2 - BIG
3 - System
4 - Service
5 - VUD
6 - Delvis forespørsel
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Sesjonstype Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SessType Navnet på databasefeltet.
Nummer 14583  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.