Sesjons-ID

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SesId Navnet på databasefeltet.
Nummer 16541  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.