Behandling

Operasjonen som pågår.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
58 - Lagrer redigeringer
23 - Skriver bestillingsforslag
27 - Genererer ordrer ut fra best.forslag
30 - Deler opp ordrer
65 - Overfører ordrelinjer
31 - Nullstiller ordrer
32 - Legger til ordrelinjer
62 - Rekalkulerer priser på ordrer
49 - Lagrer om ordrer
33 - Annullerer ordrer
34 - Bekrefter/aksepterer ordrer
35 - Registrerer sending fra lev.
16 - Ferdigmelder ordrer
37 - Tilbakeleverer ordrer
38 - Registrerer fakturamottak
84 - Fakturamottak fra importbase
46 - Oppdaterer ordrer
20 - Ferdigmelder plukklister
21 - Trekker tilbake plukklister
8 - Skriver fakturaer
75 - Skriver fraktbrev
39 - Skriver etiketter
40 - Skriver pakksedler
41 - Skriver plukklister
42 - Skriver ordrebekreftelser
43 - Skriver tilbud
44 - Skriver bestillinger
87 - Godkjenningsforespørsel
45 - Skriver forespørsler
57 - Skriver produksjonsbestillinger
22 - Oppretter lagersaldoer
19 - Justerer priser
54 - Overfører til lagertelling
55 - Trekker tilbake reservasjoner
15 - Korrigerer lagerbeholdninger
29 - Regenererer lagersaldoer
47 - Beregner "i ordre" innenfor lev.tiden
17 - Overfører varepartier
18 - Skiller ut varepartier
56 - Bokfører kostnader
63 - Internfakturering
77 - Kalkuler produksjonsstart
85 - Kalkuler produksjonskostnader
1 - Oppdaterer bilag
48 - Oppretter nye bunter ut fra oppdaterte
61 - Lager bunt med differanser
89 - Oppdaterer regnskapssaldoer
10 - Regenererer regnskapssaldoer
52 - Skriver leveransebeskjeder
11 - Redigerer åpne kundeposter
2 - Matcher kundeposter
79 - Oppslag og match åpne kundeposter
67 - Avskriver betalinger
74 - Del opp åpne poster
9 - Avslutter kundeposter
3 - Opphever matchinger av kundeposter
24 - Debiterer direkte
25 - Oppretter nye direkte debitorer
64 - Genererer factoringfil
5 - Skriver purrebrev
6 - Skriver rentenotaer
68 - Beregner klientrenter
81 - Sletter klientrenteforslag
82 - Bokfører klientrenteforslag
51 - Skriver refusjonsanmodninger
50 - Attesterer inngående fakturaer
12 - Redigerer åpne lev.poster
13 - Matcher lev.poster
80 - Oppslag og match åpne leverandørposter
14 - Opphever matchinger av lev.poster
7 - Remitterer leverandører
83 - Avslutt åpne lev.poster
26 - Avskriver driftsmidler
70 - Aktiverer driftsmidler
28 - Genererer automatposteringer
88 - Bankavstemmingsrapporter
4 - Avslutter avgiftsterminer
86 - Avslutter OSS avgiftsterminer
53 - Sanerer transaksjoner
59 - Bytter enhet på valutakurser
60 - Endrer standard valuta
66 - Sletter ordrer
69 - Eksporter bunt til fil
71 - Send inkassoliste
72 - Overfør til valutakorreksjoner fra transaksjontabellene
73 - Overfør fra valutakorreksjoner til transaksjonstabellene
76 - Legg ut til lønnsfil
78 - Godkjenn time
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Behandling Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Func Navnet på databasefeltet.
Nummer 1983  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.