Underfamiliekode

Referanse som viser betalingstype på banktransaksjonen.

Utvalgte koder:
 • DMCT=Domestic credit transfer
 • XBCT=Cross-border credit transfer
 • ESCT=SEPA credit transfer
 • ICCT=Intra company Transfer
 • ATXN=ACH Transaction
 • BCHQ=Bank Cheque
 • BBDD=SEPA B2B Direct Debit
 • ESDD=SEPA Core Direct Debit
 • UPDD=Reversal Due To Return/Unpaid Direct Debit
 • PRDD=Reversal Due to Payment Reversal
 • OTHR=Other
 • NTAV=Not available

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 4 Tekst (4)
SQL-navn SubFmCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 18692  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.