Avstemmingsstatus

Status som forteller om transaksjonen er manuelt aktivert/deaktivert for avstemming.

Status settes når behandlingsvalgene Deaktiver avstemming og Aktiver avstemming kjøres for raden.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Ingen
1 - Avstemming deaktivert
2 - Avstemming aktivert
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avstemmingsstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RecSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19537  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.