Avstemming restbeløp

Restbeløp til avstemming.

Brukes til bankavstemming av bankkontoer i innenlandsk valuta.

Kan editeres manuelt. Verdien må være mellom 0 og transaksjonsbeløpet. Feltet Avstemming restbeløp i valuta vil automatisk kalkuleres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn RecRAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18699  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.