Proprietærkode

Referanse som viser betalingstype på banktransaksjonen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 40 Tekst (40)
SQL-navn PrpCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 18693  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.