Opprinnelse

Opprinnelsen til transaksjonen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Manuelt registrert
Raden er manult opprettet.
2 - Importert fra AutoPay
Raden er importert fra Visma.net AutoPay.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opprinnelse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Orig Navnet på databasefeltet.
Nummer 18775  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.