Familiekode

Referanse som viser betalingstype på banktransaksjonen.

Utvalgte koder:
 • RCDT=Received credit transfers
 • RDDT=Received direct debit
 • RCCN=Received Cash Concentration Transactions
 • MCOP=Miscellaneous credit operations
 • MDOP=Miscellaneous debit operations
 • ICDT=Issued Credit transfers
 • ICCN=Issued Cash Concentration Transactions
 • ICHQ=Issued cheques
 • IDDT=Issued Direct Debits
 • OTHR=Other
 • NTAV=Not available

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 4 Tekst (4)
SQL-navn FmCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 18691  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.