Elektronisk sekvensnr

Referanse som identifiserer kontoutskriften.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn ElSeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18677  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.