Gebyrbærer

Ansvarlig for betaling av kostnader/gebyr.

Gyldige koder:
  • DEBT: Debitor betaler alle kostnader/gebyr
  • CRED: Kreditor betaler alle kostnader/gebyr
  • SHAR: Delt, debitor og kreditor sine egne kostnader/gebyr
  • SLEV: Kostnader/gebyr følger tjenestenivå; eneste tillatte alternativ for SEPA-betalinger

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 4 Tekst (4)
SQL-navn ChgBr Navnet på databasefeltet.
Nummer 18689  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.