Bokføringsdato

Bokført dato for transaksjonen.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn BkDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18686  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.