Beløp i valuta

Banktransaksjonsbeløp i utenlandsk valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn InstAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18682  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.