Til nr.

Til-kontonummeret i kontonummerserien.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ToNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3413  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.