Hovedb.konto

Hovedbokskontoen som skal oppdateres.

Dette gjelder for kontonummerserier der Kontotype-verdien er 1 - Kunde, 2 - Leverandør eller 4 - Driftsmiddel.

Hovedbokskontoen du angir her, overstyres hvis det er en hovedbokskonto i tabellen Aktør eller Driftsmiddel. Hvis du ikke angir noen hovedbokskonto her eller i tabellen Aktør, hentes hovedbokskontoen fra tabellen Bedriftsopplysninger. Dette gjelder kontotypene 1 - Kunde og 2 - Leverandør.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn GenAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3415  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto GeneralLedgerAccount
  • Hovedb.konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.