Fra nr.

Fra-kontonummeret i kontonummerserien.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn FromNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3412  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.