Klientansvarskonto 2

Hovedbokskontoen som skal oppdateres for dette kontoområdet for kontotypen.

Hovedbokskontoen du angir her, blir overstyrt med hovedbokkontoen fra tabellen Aktør. Hvis du ikke angir noen hovedbokskonto her eller i tabellen Aktør, hentes hovedbokskontoen fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ClBaAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8445  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto ClientResponsibleAccount2
  • Klientansvarskonto 2
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.