Kontotype

Kontotypen som nummerserien er gyldig for.

Det er mulig å definere flere intervaller for hver kontotype. Egne nummerserier kan f.eks. defineres for ansatte. Dette gjelder ikke feltet Kontotype i andre tabeller.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Kunde
2 - Leverandør
3 - Hovedbokskonto
4 - Driftsmiddel
5 - Ansatt
6 - Ressurs
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontotype Heltall
SQL-navn AcCl Navnet på databasefeltet.
Nummer 3414  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.