Kontonr-serie beh.

Innstilling som angir om det skal kontrolleres om nummerserien du angir, faller innenfor serier som er angitt for en annen kontotype.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Utelat fra oppslag
Den aktuelle Kontonr-serien vil bli utelatt fra oppslag når du skriver inn et nytt:
 • Kundenr
 • Lev.nr
 • Hovedbokskontonr
 • Driftsmiddelnr
 • Ans.nr
 • Res.nr
Merk:
 • For å få en oppslagsdialog i feltet KundenrBruk kontonr.serier på Kundenummer være valgt under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.
 • For å få en oppslagsdialog i feltet Lev.nrBruk kontonr.serier på Leverandørnummer være valgt under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.
 • For å få en oppslagsdialog i feltet DriftsmiddelnrBruk kontonr.serier på Driftsmidler være valgt under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.
 • For å få en oppslagsdialog i feltet Ans.nrBenytt ansatt kontonr-serier være valgt under feltet CRM-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
 • For å få en oppslagsdialog i feltet Res.nrBenytt ressurs kontonr-serier være valgt under feltet CRM-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr-serie beh. Heltall
SQL-navn AcIntProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 12833  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.