Bokføringsregel-kriterie - felt

Liste over alle felt som er tilgjengelige for tabellen Bokføringsregel-kriterie.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.