Andel

Angir en fast andel av bilagsbeløpene som skal posteres til kontoen(e).

Beløpsfelt i tabellen Bilag fordelt via feltet Andel:
  • Beløp
  • Beløp ekskl. mva
  • Mva-beløp
  • Beløp i valuta
  • Beløp ekskl. mva i valuta
  • Mva-beløp i valuta
Merk: Når du setter opp Bokføringsregel-handling på enten debet- eller kredittsiden, må Andel være lik 100% for at bilaget skal korrekt balansere, ellers vil det kreve manuelle endringer på bunten. Når det gjelder feltet AndelBokføringsregel-handling brukt både til debet og kredit, er det brukers ansvar å sette det opp riktig for å få korrekt balanse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn Shr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19047  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.