Ford.nøkkel

Fordelingsnøkkel som bokføringsregelen er koblet til.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ford.nøkkel Heltall
SQL-navn DstGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19055  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Fordelingsnøkkel DistributionKey
  • Ford.nøkkel
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.