Debet avg.k.

Skal bokføringsregelen påføre bilagslinjen en spesifikk Avg.kode, oppgis koden for hver debetkonto her.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn DbTxCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 19050  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode DebitTaxCode
  • Debet avg.k.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.