Debet konto

Foreslått debetkonto.

Det angitte kontonummeret vil fylles ut i feltet Debet konto i tabellen Bilag, når regnskapsregelen brukes på et bilag.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn DbAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19049  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør DebitCustomer
  • Debet konto
 
Aktør DebitSupplier
  • Debet konto
 
Hovedbokskonto DebitGeneralLedgerAccount
  • Debet konto
 
Driftsmiddel DebitCapitalAsset
  • Debet konto
 
Motkonto DebitAllAccounts
  • Debet konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.