Kredit k.type

Kontotype viser om det angitte kontonummeret refererer til en kunde, leverandør, hovedbokskonto eller driftsmiddel.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Kunde
Kontonummeret refererer til en kunde.
2 - Leverandør
Kontonummeret refererer til en leverandør.
3 - Hovedbokskonto
Kontonummeret refererer til en hovedbokskonto.
4 - Driftsmiddel
Kontonummeret refererer til et driftsmiddel.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontotype Heltall
SQL-navn CrAcCl Navnet på databasefeltet.
Nummer 19051  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.