Kredit konto

Foreslått kreditkonto.

Det angitte kontonummeret vil fylles ut i feltet Kredit konto i tabellen Bilag, når regnskapsregelen brukes på et bilag.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn CrAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19052  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør CreditCustomer
  • Kredit konto
 
Aktør CreditSupplier
  • Kredit konto
 
Hovedbokskonto CreditGeneralLedgerAccount
  • Kredit konto
 
Driftsmiddel CreditCapitalAsset
  • Kredit konto
 
Motkonto CreditAllAccounts
  • Kredit konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.