Bokføringsregelnr.

Bokføringsregelen som handlingen er koblet mot.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Bokføringsregelnr., Linjenr
SQL-navn AcRuleNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19044  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bokføringsregel-kriterie AccountingRuleCriteria
  • Bokføringsregelnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.