Periode

Nummeret på regnskapsperioden for året.

Regnskapsdata kan oppbevares i flere år, derfor angis både år og periode. Avvikende regnskapsår er tillatt, og det er ingen begrensninger på antall regnskapsperioder per år.

Det vanligste er å definere én periode pr. måned, dvs. fra 01 til 12. Du kan også ha en eller flere årssluttperioder.

Hvis du trykker på + i dette feltet, foreslås den neste perioden i forhold til den forrige raden.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Periode Heltall
Primærnøkkel Ja År, Periode
SQL-navn Pr Navnet på databasefeltet.
Nummer 526  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.