Fra dato

Den første dagen i datointervallet for regnskapsperioden.

Intervallet kontrolleres for å fastslå hvilken regnskapsperiode hvert enkelt bilag hører til.

Hvis du trykker på + i dette feltet, foreslås den første dagen i perioden i forhold til den forrige raden.

Bruk feltet 1. regnskapsmåned i tabellen Bedriftsopplysninger til å definere startmåned for regnskapsåret. Standardverdien er Januar.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn FrDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 527  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.