Regnskapsperiode behandling

Innstillinger som definerer regnskapsperiodens funksjon.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Unntatt for periodisering
Regnskapsperioden vil bli utelatt fra ved periodisering. Dette gjelder både ved beregning av startperioden og ved beregning av antall perioder som periodiseringen skal strekke seg over.

Du vil få feilmelding dersom det mangler regnskapsperioder. Hvis du bruker 13 perioder i regnskapsåret, skal periode 13 vanligvis unntas for periodisering.

Saldorader generert
Lukket
Markeringen settes ved kjøring av behandlingsvalget Flytt sperredatoen i tabellen Bedriftsopplysninger, og kan ikke manuelt endres i dialogen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Regnskapsperiode behandling Heltall
SQL-navn ExPer Navnet på databasefeltet.
Nummer 5798  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.