Aggr. kontogruppe

Den overordnede kontogruppen, hvis oppføringene i tabellen Kontogruppe er ordnet i et hierarki.

Du kan gruppere kontogruppen i flere nivåer. Dette betyr at du kan opprette en egen struktur av kontogrupper, i stedet for å bruke den opprinnelige strukturen.

Tips: Utfør behandlingsvalget Kontogruppe-hierarki for å vise kontogruppehierarkiet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontogruppe Tekst (60)
SQL-navn AgAcGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1525  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kontogruppe AggregatedAccountGroup
  • Aggr. kontogruppe
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.