Kontogruppe

Et unikt nummer som identifiserer kontogruppen.

Verdien brukes som en referanse i tabellen Hovedbokskonto for å angi kontogruppen som hver hovedbokskonto tilhører.

Merk: Navnet kan ikke bare bestå av tall. Vi anbefaler at du ikke bruker kontogruppenavn som inneholder mellomrom. Bruk tegnet _ (understreking) i stedet. Vi anbefaler også at du unngår de matematiske operatorene +, -, * og /. Dette gjør det lettere å opprette en resultat- og balanserapport. Hvis du har brukt noen av disse kombinasjonene, må du sette hele termen innenfor @(term). Vær også oppmerksom på at Kontogruppe-navnet ikke kan være identisk med den angitte overordnede Aggr. kontogruppe.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontogruppe Tekst (60)
Primærnøkkel Ja Kontogruppe
SQL-navn AcGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1524  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.