Adgangstype 1

Hvilke typer adgangselementer som skal være tilgjengelig i feltet Adgangselement 1.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Ikke satt
1 - Innsett rader
2 - Oppdater rader
3 - Slett rader
4 - Les rader
5 - Les felter
6 - Skriv til felt
7 - Behandling
8 - Rapport
9 - Generell kommando
10 - Diverse funksjoner
11 - Tjeneste
12 - Behandling
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adgangstype Heltall
SQL-navn AccTp1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 16473  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.