Adgangselement 2

Elementet som er i konflikt med elementet i feltet Adgangselement 1.

Elementet som angis i dette feltet, blir ansett for å være i adgangskonflikt med elementet som er angitt i feltet Adgangselement 1.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Modell objektnr. Heltall
SQL-navn AccIt2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 16476  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.