Adgangselement 1

Det første elementet i en adgangskonflikt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Modell objektnr. Heltall
SQL-navn AccIt1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 16474  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.