Utfyllingsregler

Definerer regler for utfylling av feltene.

Kolonne
Kolonnen du ønsker å endre utfyllingsreglene for.

Systemet foreslår den kolonnen du står i når du aktiviserer menyvalget, men du kan velge fra alle kolonner i den aktive tabellen.

Initialisering på nye rader
Spesifikk verdi
Systemet fylle ut raden med denne verdien. I enkelte tilfeller blir denne verdien overstyrt av andre utfyllende regler fra for eksempel produkter på ordrelinjene.
Merk: En fast verdi i feltet Antall i tabellen Ordrelinje kan skape problemer hvis det ikke blir gitt samme regel til feltet Påløpt. Dette fordi denne verdien blir satt inn når linjen blir opprettet og da er ikke alle verdiene som kommer fra ordrehodet og produkter hentet inn på raden.

Produktnr og Antall har spesielle funksjoner på en ordrelinje. Hver for seg starter de underliggende spørringer og behandlinger, så når antallet blir fylt ut tidlig blir ikke alle valideringer gjort på lik linje som når du manuelt legger inn en verdi i antall.

Gjenta verdi
Gjentar verdien fra raden over. Når det er første rad i en tabell, blir ikke feltet tildelt noen verdi.
Foreslå verdi
Utfører det samme som når du taster + i feltet på raden og vil da, avhengig av felttype og tabell, oppføre seg forskjellig. Noen ganger blir verdien hentet fra andre koblede tabeller og andre ganger blir verdien gjentatt fra raden over.
Navigering
Hopp over feltet (med Enter eller Tab)
Feltet hoppes over under inntasting. Dette brukes til felt som du normalt ikke vil behøver å fylle ut, for å få raskere inntasting. Du kan gå tilbake til kolonnen som ble hoppet over, hvis du trenger det.
Redigering
Kan ikke fylles ut (verken på nye eller gamle rader)
Du har ikke lov til å legge til eller endre verdien i dette feltet.
Kan bare fylles ut på nye rader
Du har bare lov til å legge til en verdi på nye rader. Du kan ikke endre verdien senere.
Kan fylles ut både på nye og eksisterende rader
Dette er standardvalget og gir deg fulle redigeringsmuligheter.
Bør fylles ut (vis rødt spørsmålstegn)
Du bør skrive inn en verdi i kolonnen. Kolonnen vil bli merket med et rødt spørsmålstegn til du oppgir en verdi.
Må fylles ut (vis to røde spørsmålstegn og forhindre lagring)
Du blir bedt om å skrive inn en verdi i kolonnen. Kolonnen vil bli merket med to røde spørsmålstegn til du skriver inn en verdi.
Validering
Min. verdi
Minste tillatte verdi i kolonnen.
Maks. verdi
Største tillatte verdi i kolonnen.
Min. lengde
Minste tillatte lengde i kolonnen.
Maks. lengde
Største tillatte lengde i kolonnen.

Utfyllingsregler i spesifikke tabeller

Utfyllingsregler kan også settes for tabeller hvor det ikke er adgang til å legge til nye rader, f.eks. Hovedbokstransaksjon, Åpen kundepost, Åpen leverandørpost og Produkttransaksjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.