Lag forskuddsbetalingslinje

Oppretter ny ordrelinje for forskuddsbetaling.

Om denne oppgaven

Formålet med dette behandlingsvalget er å opprette en forskuddsfaktura for en ordre, f.eks. når produktene kjøpes inn/skreddersys spesielt for kunden.

Lag forskuddsbetalingslinje behandlingen vil gjøre følgende:
 • Opprette en ny ordrelinje
 • Hente produktnummer fra feltet Forskuddsbetaling produktnr. i tabellen Bedriftsopplysninger
 • Sette Antall = 1
 • Sette Pris = Sum før gr.rab.
 • Sette Ordretype = 2

Den første fakturaen vil kun inneholde forskuddsbetalingslinjen. Under fakturagodkjenning vil det bli opprettet en ny ordrelinje som er en kopi av forskuddsbetalingslinjen, bortsett fra at feltet Antall er negativt.

Sluttfakturaen vil inneholde de leverte produktene, pluss den negative forskuddsbetalingslinjen som vil balansere den første fakturaen. Som standard vil sluttfakturaen ha beløp = 0, hvis det ikke har vært tillegg på ordren, eller prisen på forskuddsbetalingslinjen var mindre enn feltet Sum før gr.rab. Det er mulig å overstyre forskuddsbetalingslinjen dersom bare en del av ordrebeløpet skal forskuddsbetales.

Standard innstillinger under Behandlingsmåte gjelder også for produktet angitt som Forskuddsbetaling produktnr. Dette betyr at egen ønsket behandling kan settes. Anbefalte innstillinger er:
 • Unntas lagerhåndtering
 • Undertrykk: Produktnr og Antall
 • Utelates på alle dokumenter unntatt Fakturaer/kreditnotaer
 • Utelates Hvis 0
 • Ikke beregn rabatt ut fra standardpris

Bruk utskriftsvalget Ubehandlede ordrelinjer dersom du ønsker at alle ordrelinjer skal vises på den første fakturaen.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Lag forskuddsbetalingslinje.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.