Ferdigmeld

Ferdigmelder markerte ordrer.

Om denne oppgaven

Å ferdigmelde en salgsordre er å bekrefte at ordren har blitt pakket og sendt.

En normalordre må ferdigmeldes før Fakturaer/kreditnotaer, Pakksedler og Fraktbrev kan skrives ut. Du kan ferdigmelde på grunnlag av en generert plukkliste, eller uten først å ha skrevet ut plukklister. Du kan også foreta manuelle reservasjoner før ferdigmelding.

Dersom du har krysset av for Dialog ved ferdigmelding under feltet Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger, vil dialogboksen Ferdigmeld åpnes.
Tips: Hvis du holder nede Shift-tasten samtidig som du velger behandlingsvalget vil ikke Ferdigmeld dialogen åpnes, selv om du har valgt Dialog ved ferdigmelding.

Forfallsdato ut fra ferdigmelding

Du kan velge at Forfallsdato på ordredokumenter skal beregnes ut i fra feltet Ferdigm.dato i stedet for fra feltet Fakturadato. Dette kan velges under feltet Regnskapsbehandl. 2 i tabellen Bedriftsopplysninger, hvor du kan krysse av for Forfallsdato ut fra ferdigmelding.

Siste ferdigmeldingsdato vises i feltet Ferdigm.dato på ordren. Datoen settes samtidig som feltet Ferdigmeldt av. Dette feltet viser hvem som sist ferdigmeldte noe på ordren. Ved nullstilling av ordren, blir dette feltet også nullstilt.

Antallsfeltet i ferdigmeldingsdialogen viser restantall, dvs. antallet det gjenstår å ferdigmelde.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Ferdigmeld.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Ferdigmeld.
  Alternativ Beskrivelse
  Ferdigmeldingstype
  0 - Hele ordren
  Ferdigmeld hele ordren, eller resten av ordren.
  1 - Strekkode
  2 - Produktnr
  3 - Trans.opplysn. 1

Resultater

En feilmelding vil bli gitt om ordren eller ordrelinjer ikke er klare for behandling.

Når du bruker menyvalget Ferdigmeld, settes feltet Ferdigmeldt lik det fakturerbare restantallet, forutsatt at det ikke er satt en spesialfunksjon på ordrelinjen. Verdien angitt i feltet Ferdigmeldt blir trukket fra feltene Antall og Rest. Når du har gjort dette for de aktuelle ordrelinjene, lagrer du redigeringene. Ferdigmeldingen utføres og reservasjoner blir foretatt (hvis det ikke er skrevet ut plukkliste, og det dermed allerede er reservert).

Feltet Ferdigmeldt i tabellene Reservasjon og Ordrelinje oppdateres. Samtidig blir Ordrestatus endret og viser nå at ordren er ferdigmeldt og klar for utskrift av Fakturaer/kreditnotaer, Pakksedler og Fraktbrev (forutsatt at ordren ikke er unntatt fra noen av disse utskriftene i feltet Unntatt behandling/utskrift.

Merk: Feltet Antall viser bare rest, det vil si det antallet som ikke er ferdigmeldt. Når hele ordren er ferdigmeldt, står det 0 (null) i feltet. Du må ikke endre verdien i dette feltet, fordi en ny verdi da vil bli lagt til det opprinnelige ordreantallet. Feltet Totalt antall viser opprinnelig ordreantall, dvs. summen av ferdigmeldt antall og fakturerbart restantall.

Ferdigmelding lager produkttransaksjoner

Rader blir opprettet i tabellen Produkttransaksjon når du ferdigmelder en ordre. Det gjelder for alle transaksjonstyper. Det blir ikke opprettet produkttransaksjoner på ordre med ordretype 1 - Normalordre og produktet er satt til Unntas lagerhåndtering, fordi det ikke er unik knytning mellom tabellene Ordrelinje og Produkttransaksjon. Denne knytningen ligger i tabellen Reservasjon som ikke blir brukt når et produkt er satt til Unntas lagerhåndtering.

Ferdigmeldte salgstransaksjoner blir ikke oppdatert med fordelte rabatter før ved fakturering.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.