Annuller

Annullerer markerte rader, uten å slette dem.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget Annuller brukes for å merke ordrer eller ordrelinjer som annullert, uten å slette dem.

Annulleringen blir ikke utført på en ordrelinje dersom noe er ferdigmeldt på den. Den blir heller ikke annullert hvis du har krysset av for "Unntas" Annullering i dialogboksen Ordrestatus i ordrehodet eller i dialogboksen Behandlingsmåte på ordrelinjen/produktet. (Sjekkboksen "Klar for" Annullering i dialogen til menyvalget Ordrestatus blir slått av ved lagring av ordrer hvis ingenting gjenstår å ferdigmelde, det vil si "Klar for" Ferdigmelding og "Klar for" Varemottak er av.)

Ordrelinjer blir unntatt fra lagerhåndtering hvis de er annullert, eller ordren er annullert. Om nødvendig reverseres tidligere behandling, unntatt antall som er realisert, på samme måte som ved sletting. Forskjellen i forhold til sletting er at du kan se hva som opprinnelig var registrert. Ordrer eller ordrelinjer som er annullert blir ikke tatt med på utskrifter, unntatt på bestillinger og Ordrebekreftelser som går via EDI. Ordrelinjer som er annullert blir ikke med i ordresummer etc. ved lagring

Merk: Annuller er et behandlingsvalg som bør du bruke med forsiktighet. Det er mulighet til å sperre grupper av brukere fra å annullere rader som er plukket og/eller delvis ferdigmeldt. Dette er viktig ettersom det ikke er mulig å gjenskape det opprinnelige innholdet i ordren, eller se hvilke behandlinger (ordrestatus) den har hatt.

Innkjøpsordrer

Menyvalget vil sette bekreftet antall på ordrelinjene lik totalt antall på alle ordrelinjer hvor det gjenstår noe å bekrefte, dvs. på linjer hvor Totalt antall er større enn Bekreftet. Datoen i både ordrehodet og på ordrelinjer blir oppdatert. Hvis du angir en verdi i feltet Transp.tid så oppdateres dette på ordrelinjene og ny Ankomst/avgangsdato blir beregnet, og dette påvirker tabellen Beholdningsendring.

Alternativt kan du gjøre bruk av det tilsvarende behandlingsvalget på ordrelinjene, eller korrigere verdiene i kolonnen Bekreft NÅ manuelt, hvis det er tale om delvis bekreftelse eller at du ønsker å trekke tilbake tidligere bekreftet antall.

Krysser du av for "Reserver mot alle ordrer", blir avgangsordrelinjer som ikke er reservert reservert så lenge det gjenstår et antall å behandle. Dette krysset blir automatisk hentet fra tilsvarende avkryssing under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

På alle avgangsordrelinjer som behandles gjennom at de er allokert eller at de oppdateres fordi du har krysset av for "Reserver mot alle ordre", blir Ord.linjestatus for Bekreftet av leverandør satt, samtidig som den blir Klar for leveransebeskjeder. Ordrestatus oppdateres tilsvarende med kryss i klar for Leveransebeskjeder og Bestillingsbekreftelse utført.

Merk: Feltet Bekreftet lev.dato i ordrehodet blir bare oppdatert hvis det ikke er fylt ut fra før.

Salgs-, utleie- og utlånsordrer

På salgs-, utleie- og utlånsordrer blir krysset for Akseptert av oss satt i feltet Ord.linjestatus på ordrelinjene. Denne sjekkboksen blir automatisk satt på nye ordrelinjer som legges til. Dette gjelder ikke om du krysser av i feltet Aksepter endringer manuelt i dialogboksen til feltet Ordrepref. i ordrehodet. Feltet Bekreftet blir først utfylt når du godkjenner utskrevne Ordrebekreftelser, og blir bare satt dersom ordrelinjen er akseptert av deg på forhånd.

Du kan unnta å behandle ordrer og ordrelinjer ved å krysse av for Akseptering og Bestillinger i kolonnen "Unntas" i dialogboksen Ordrestatus, eller under Behandlingsmåte/Lager på produktet/ordrelinjen.

Prosedyre

  1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre som du vil behandle.
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Annuller.

Resultater

Sjekkboksen Annullert blir satt i dialogen til feltet Ord.linjestatus på ordrelinjene, og følgende skjer:Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.