Angi verdi i et datofelt

Datoen angis i formatet spesifisert under regionale innstillinger på PC-en.

Om denne oppgaven

Prosedyre

 1. Sett markøren i feltet for dato.
 2. Angi datoen:
  Alternativ Beskrivelse
  Manuelt Angi datoen (ddmmåå).
  Kalender-funksjon Dobbelt-klikk eller trykk * i datofeltet for å åpne Kalender-dialogen.
  Dagens dato Trykk + og dagens dato vil bli foreslått.
  Inneværende måned Angi dagen (dd) og inneværende måned og år vil bli foreslått.
  Inneværende år Angi dag og måned (ddmm) og inneværende år vil bli foreslått.
 3. Klikk på Lagre (Ctrl+S).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.