Sletting av rad

Sletting av en hel rad, ikke bare verdien i et felt.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. Åpne tabellen du vil arbeide med.
  2. Velg relevante poster.
  3. I menyen Redigering, klikk på Slett rad (Ctrl+-).

Resultater

Om noen av radene har blitt endret eller er reservert av en annen bruker, vil en melding vises.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.