Bokføring av varekjøp

I tillegg til bokføring av salg kan du også bokføre varekjøp. Bokføringen skjer på realisasjonstidspunktet etter at Visma Business produserer produkttransaksjoner.

Om denne oppgaven

For at du skal kunne bokføre varekjøp må du:
 1. Åpne tabellen Bedriftsopplysninger. Kontrollere at feltene Varekjøpsserie og Inng.fakt.serie er utfylt. Avhengig av om kryss for Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) er av, så blir også Varekjøpsserie for hovedbokstransaksjonene benyttet.
 2. Dobbeltklikke på feltet Bokføringstilfeller og kontrollere at det er krysset av for Fakturamottak i dialogboksen som vises.
 3. Lagre endringene og lukke tabellen.
 4. Åpne tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger og angi kontoer for Avg.pl. kjøp, Avg.fritt kjøp, EU kjøp og kjøp utenfor EU. Kontoer for inngående MVA angis i tabellen Merverdiavgift.
 5. Lagre endringene og lukke tabellen.

Ved mottak av faktura fyller du ut ordrehodet med opplysninger om fakturanummer, fakturadato, forfallsdato og eventuelle andre opplysninger. Deretter velger du behandlingsvalget Mottatt faktura. Du ser MVA-beløpene som Visma Business har beregnet for fakturaene i en egne dialog. Du kan velge om du vil bruke disse eller om du vil overstyre dem. Klikk på OK-knappen for å bokføre varekjøpet, eller på Avbryt dersom du ikke vil bokføre varekjøpet.

Merk: Hvis du avbryter fakturamottaket etter at dialogen for bokføring blir vist, er det kun bokføringen du kan annullere, ordren og produkttransaksjonene er oppdaterte og du kan ikke behandle disse igjen.

Dersom du vil at flere ordrer skal inngå i samme faktura, fyller du ut det samme fakturanummeret på ordrene. Visma Business henter fakturadato og andre opplysninger fra den første ordren hvor fakturanummeret er brukt.

Hvordan skjer bokføringen av varekjøp

Bunten blir påført ordrebehandling som opprinnelse, ordrejournalnummer som kjørenummer og dagens dato som valuteringsdato.

Bilagslinjene i bunten blir påført bilagsnummer og bilagsart fra bilagsserien for varekjøp. Bilagsdatoene og valuteringsdatoene blir satt til det samme som valuteringsdatoene. Hvis valuteringsdato ikke er angitt, bruker Visma Business dato.

I bunten er det bilagslinjer med kreditering av remittendene, vanligvis leverandørene, og debitering av kjøpskontoer og MVA-kontoer, og omvendt ved kreditnotaer.

Visma Business lager én bilagslinje pr. faktura pr. valuta.

Hver bilagslinje blir påført:
 • Bilagsnummer fra Inng.fakt.serie på leverandørtransaksjonen, eller valgt serie i godkjenningsdialogen.
 • Fakturanr, hvis utfylt.
 • Betalingsbet. og Forfallsdato. Hvis forfallsdatoen ikke er angitt på ordrehodet, beregner Visma Business den ut fra fakturadatoen og betalingsbetingelsene.
 • Fakturareferanse i feltet Motref. for kreditnotaer.
 • Ansvarsenheter hvis du har krysset av i feltet Ordrehodeopplysninger til reskontro under feltet Regnskapsbehandl. 2 i tabellen Bedriftsopplysninger.
 • Valutanr, Valutakurs, Beløp og Beløp i valuta.
 • Leverandørnummer i feltet Lev.nr (kan avvike fra remittenden i feltet Kredit konto).
 • Ans.nr
 • Ordrenr hvis fakturaen bare omfatter én ordre.
 • KID-kode hvis den er utfylt i godkjenningsdialogen.
 • Prioritet hvis den er utfylt i godkjenningsdialogen.
 • Opprinnelse = 23 - Inngående faktura

Du kan overstyre valuteringsdatoen for hele godkjenningen i godkjenningsdialogen.

Bilagslinjer for kjøp og MVA blir akkumulert pr. valuteringsdato og debet kredit i bunten. Kjøp blir også akkumulert pr. kombinasjon av ansvarsenheter. Hvis du ikke har krysset for Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) benytter Visma Business Varekjøpsserie for hovedbokstransaksjonene. Ellers får også hovedbokstransaksjonen det samme bilagsnummeret som leverandørtransaksjonen. De blir også påført alle andre verdier fra fakturaen på lik linje med leverandørtransaksjonen..

Merk: Du kan overstyre de fleste verdiene i godkjenningsdialogen for fakturamottak, og det er derfor ikke nødvendig å legge inn fakturanummer, fakturadato og forfallsdato. Ønsker du at to ordrer som har samme leverandørnummer skal bli bokført som to fakturaer, må du legge inn fakturanummer på ordren før godkjenning. Hvis ikke blir de behandlet som én faktura. For søk og gjenfinning i ordrer i ettertid kan det også være en fordel å legge inn så mange verdier som mulig før godkjenning. Du kan se dialogen under.
Når du markerer en leverandørrad i dialogen Bokføring, har du tilgang til feltene som er hvite:
 • Fakturanummer
 • Nettobeløp
 • Valuteringsdato, gjelder for alle fakturaer i samme godkjenning
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • OCR KID kode
 • Betalingsprioritet
 • Bilagsserie

Når du markerer en linje med avgiftskode i dialogen Bokføring, kan du endre i feltet MVA-beløp.



Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.