Bilagsregistrering av automatposter

Du angir på hovedbokskontoen som du skal registrere automatposteringer på, hvordan du ønsker å benytte disse ved bilagsregistrering.

Om denne oppgaven

Ønsker du under bilagsregistrering automatisk å få opp eventuelle automatposter registrert på den aktuelle konto, velger du 1 - Ekspanderes på bilagslinjer i feltet Aut.post. behandl. Da blir automatpostene ekspandert idet du fyller ut feltet Beløp på bilagslinjen.

Tabellen Bilag inneholder statusfelt for automatposter, som viser om bilagslinjen er et uekspandert automatposthode, ekspandert automatposthode eller en automatpostlinje for debet og/eller kredit kontonummer.

På bilagslinjer med status 1 - Uekspandert automatposthode kan du hente fram automatpostlinjene under bilagsregistrering ved å benytte behandlingsvalget Ekspander automatposter (eller tilsvarende ikon) når du står i siste kolonne. Da vil automatpostlinjene hentes fram slik de er registrert i tabellen Automatpostering, og tildeles status 3 - Automatpostlinje. Bilagslinjen du sto på, får endret status fra 1 - Uekspandert automatposthode til 2 - Ekspandert automatposthode.

Du kan deretter redigere automatpostlinjene som vanlige bilagslinjer, hvis du ønsker å korrigere beløp, avgiftskoder, ansvarsenheter eller lignende.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.