Registrering av kunde- og leverandørbilag

For å gjøre bilagsregistreringsvinduet ditt mer oversiktlig kan du splitte sideelementet Bilag (forutsatt at du har sideelementet Bilag med i ditt oppsett for bilagsregistrering) i to sideelementer under hverandre.

Om denne oppgaven

Ett med de generelle kolonnene, og ett med de som er spesifikke for kunde- og leverandørbilag. Markøren vil kun stanse i de spesifikke kunde- og leverandørbilagsfeltene når du har angitt et kunde- eller leverandørnummer som debet eller kredit kontonummer på bilagslinjen. Ellers hopper den rett til neste bilagslinje. På kunder og leverandører kan du også angi en fast motkonto i tabellen Aktør, for eksempel hvilken salgs- eller kjøpskonto du ønsker å benytte. Denne vil da bli foreslått ved føring av bilag på aktuell kunde/leverandør.

Har du definert i tabellen Bedriftsopplysninger at du ønsker å matche åpne poster etter oppgitte referanser, må du registrere referanser til hvilke fakturaer og innbetalinger du skal matche mot hverandre på bilagene. Ellers får du ikke automatisk matchet postene under oppdatering av bilaget. Referansene kan du registrere i tabellen Åpen kundepost eller Åpen leverandørpost senere, men da må du starte matchingen manuelt for å få fjernet de oppgjorte postene fra tabellene Åpen kundepost/Åpen leverandørpost. Du har mulighet til å matche et bilag mot flere tidligere oppdaterte bilag, ved å slå opp et hjelpevindu med åpne poster på den aktuelle kunde/-leverandør. Det er det samme om du registrerer betalingen eller fakturaen først. For å få en oversikt over hvilke motposter hvert bilag er knyttet mot, kan du koble til tabellen Motreferanse som et sideelement til tabellen Bilag.

I tillegg har du kolonner som styrer hvilke reskontrorutiner du benytter og hvilken forfallsdato, rentesats, prioriteringer og lignende som skal gjelde for hvert enkelt bilag. De fleste feltene vil bli gitt standardverdier, ut i fra registrert kundenummer og valutanummer. Visma Business henter opplysninger fra tabellene Aktør, Land, Valuta og Bedriftsopplysninger. Alle disse opplysningene kan du endre for et eller flere bilag, enten ved bilagsregistrering eller senere i tabellene Åpen kundepost eller Åpen leverandørpost.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.