Registrering av ny bunt

Legg til en ny bunt med bilag.

Prosedyre

 1. Trykk + i feltet Buntnr for å legge til en ny bunt.
 2. Trykk + i feltet Valuteringsdato, eller registrer en dato.

  År og Avg.år beregnes automatisk.

  Minimumsinformasjonen skal nå være på plass for bunthodet.

 3. Trykk + i feltet Bilagsnr for å legge til en ny bilagslinje.
 4. Trykk + i feltet Bilagsdato, eller registrer en dato.
 5. Angi Bilagsart.
 6. Angi Debet konto og Kredit konto.

  Når kontonummer angis fylles henholdsvis feltene Debet k.type / Debet avg.k. / Debet oms.kl., eller Kredit k.type / Kredit avg.k. / Kredit oms.kl. automatisk ut.

 7. Angi et beløp i feltet Beløp.

  Totalt debet/kredit kalkuleres automatisk til bunthodet.

  Minimumsinformasjonen skal nå være på plass for bilagslinjen.

 8. Gjenta steg 3 til 7 til alle bilag er lagt til.
 9. Klikk på Lagre (Ctrl+S).

Neste oppgave

Tips: Fra tabellen Bunt kan du validere inntastingen ved å kjøre behandlingsvalget Valider bunt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.