Forbedringer 5.31.1 - Logistikk

Struktur produkter

Visma Business krasjer på registrering av Ordre for struktur produkter.
Visma Business krasjer ikke lenger ved registrering av salgsordrer med mer enn ett nivå med struktur produkter.

Ordreallokeringer

Allokerte ordrer låses i miljøer med flere brukere.
Redigering av en Ordre som er allokert med en annen Ordre, låser automatisk den andre ordren. Ingen andre brukere kan oppdatere eller slette noen av disse to allokerte ordrene mens de er låst.

Ordreoppdateringer

Oppdatere ordrefelt ved endringer av ordrelinjer
Automatisk beregnede felt i ordren oppdateres nå når en Ordrelinje blir lagt til, endret eller slettet. Du behøver ikke å lagre for å se endringene i ordrefeltene.

Ordrekopi

Informasjon om Selger/innkjøper rettet for ordrekopier.
Generer kopi av ordre-behandlingen i tabellen Ordre kopierer nå riktig informasjon om Selger/innkjøper, avhengig av hva som er valgt i dialogboksen. Alternativet Oppslag på alle verdier fra kunde fremtvinger et oppslag på Selger/innkjøper i tabellen Aktør.
Ekstra validering for Kundenr i dialogboksen Generer kopi av ordre.
Det angitte Kundenr i Generer kopi av ordre-behandlingen valideres mot tabellen Aktør. Du kan bare opprette en kopi hvis Kundenr finnes.
Melding for behandling av Generer innkjøps/produksjonsordrer er rettet.
Generer innkjøps/produksjonsordrer-behandlingen i tabellen Ordre viser riktig antall oppføringer som er behandlet.

Visma AutoInvoice

Visma AutoInvoice er nå uavhengig av innstillingene for Dokumentkopier i tabellen Bedriftsopplysninger.
Dokumentkopier vil alltid bli opprettet for kunder med dokumentsendemåten Visma AutoInvoice.

Bokfør kostnader

Feil Regnsk. år/per. i tabellen Produkttransaksjon
Feltet Regnsk. år/per. i tabellen Produkttransaksjon oppdateres med Valuteringsdato i dialogboksen Bokfør kostnader.

Reservasjoner

Feil reservasjoner i delvis ferdigmeldte lageroverføringer
Reservasjonslinjer som opprettes av rapporten Plukklister, splittes riktig i tilfeller av delvis ferdigmeldte lageroverføringer. Antall som ikke er ferdigmeldt ennå, splittes til en ny linje, og beholder i statusene Plukket og Reservert.

EDI

Import av Bilag via EDI
Bilagsnr tildeles nå riktig når bilag importeres fra EDI-filer (dirbebr.edi).

XML

Visma XML-problem ved behandling av innkommende Valutakurs
Alle desimalene tas nå med for Valutakurs i innkommende XML-dokumenter.

Produkttransaksjoner

AntallProdukttransaksjon oppheves
Ved mottak av en faktura på en innkjøpsordre som angår flere enn ett Vareparti, kunne antallet i Produkttransaksjon settes til 0 i enkelte scenarioer. Dette forårsaket et negativt Vareparti hvis varene allerede var solgt.
Produkttransaksjoner lagt til feil
En feil som kunne opprette en ekstra Produkttransaksjon under fakturering av en salgsordre, er rettet.

Lagerkostnad

Lagerkostnad beregnes feil
Regenerering av lagersaldoer kunne beregne feil Kostpris i noen scenarioer.

Delvis mottatte fakturaer

Beregningsproblem hvis varepartier blir delt på fakturamottak
Mottak av delfakturaer på innkjøpsordre kunne føre til feil reservasjon mot lager av varepartier hvis varepartiet var reservert på salgsordre.
Negativt Vareparti etter mottatt delfaktura
Antall på en Produkttransaksjon ble i enkelte scenarioer satt til null ved delfakturamottak. Dette kunne føre til et negativt Vareparti.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.