Minimum for enkel bilagsregistrering

De eneste feltene som kreves på bunten for å få oppdatert den er Buntnr og en gyldig Valuteringsdato.

På hvert bilag må du minimum registrere Bilagsnr, Bilagsart, Debet konto eller Kredit konto og Beløp. Er bedriften avgiftspliktig og avgiftskodene ikke er entydig gitt ut i fra kontoplanen, må du i tillegg oppgi Debet avg.k. og Kredit avg.k.. Fører du reskontro og vil ha automatisk matching av åpne poster ved oppdatering av bunten, må du på fakturaer og innbetalinger også fylle ut Fakturanr/Motref., eller koble til tabellen Motreferanse for direkte avmerking av motposter.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.