Regenerer regnskapssaldoer

Regenerer regnskapssaldoer for kunder, leverandører, hovedbok eller driftsmidler.

Hvis du ønsker å regenerere regnskapssaldoer for kunder, leverandører, hovedbok eller driftsmidler, kjør behandlingsvalget Regenerer regnskapssaldoer i tabellen Bedriftsopplysninger. Dialogen for Regenerer regnskapssaldoer vil da vises. Selv om alle alternativene som standard er markert, kan de fjernes om ønskelig.

Merk: Behandlingsvalget er kun tilgjengelig for systemansvarlig.
Merk: Mva-meldingsbeløp summeres både for hovedbokstransaksjoner og driftsmiddeltransaksjoner. Regenerering burde derfor kjøres for begge tabellene, eller ingen av de. Hvis summen av bokført beløp på transaksjonene er lik bevegelsen i saldofilen, vil det ikke hjelpe å regenerere regnskapssaldoer. Det finnes da en bokført differanse i regnskapet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.