Sanering av transaksjoner

Etter en tids bruk vil et system som Visma Business kunne inneholde store mengder med transaksjoner. Det kan derfor være lønnsomt å rydde i gamle transaksjoner.

Behandlingsvalget Sanering gir deg mulighet til å slå sammen gamle transaksjoner, og derved oppnå hurtigere behandling av de gjeldende tabellene.

Du kan sanere tabellene for Kundetransaksjon, Leverandørtransaksjon, Hovedbokstransaksjon, Driftsmiddeltransaksjon og Produkttransaksjon.

Ved start av sanering blir du bedt om å oppgi Sanering tom. dato og krysse av for om du vil inkludere ansvarsenheter. De gjeldende transaksjonene vil bli kontrollert mot denne datoen etter følgende regler:

Etter sanering vil du kun få fram transaksjoner med akkumulerte summer.

Merk: Sanering vil slette gamle transaksjoner og opprette nye, akkumulerte transaksjoner. Det er derfor viktig at du:
  • Tar en sikkerhetskopi av dine data før du starter saneringen.
  • Tenker nøye gjennom hvordan du vil gjennomføre sammenslåingen.
  • Har angitt Saneringsbilagsart i tabellen Bedriftsopplysninger table.
  • Det er ikke utvalget i skjermbildet som blir behandlet. Skjermbildet blir benyttet kun for å sette bruddnivået.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.